<a href="https://leklyckan.se/customer/login" target="_blank">Logga in här</a>

Våra barn ♥ Bra saker


Miljömärkta produkter för barnens och miljöns skull

I den här kategorin samlar vi produkter med olika miljömärkningar bland annat GOTS-certifierade, Svanen-märkta och "vi planterar ett träd"-märkning.

GOTS-certifiering

GOTS-certifiering är en internationell standard för ekologisk textilproduktion som syftar till att säkerställa att produkterna är miljövänliga och hållbar. GOTS står för Global Organic Textile Standard och certifieringen garanterar att varje steg i produktionen, från odlingen av råmaterial till tillverkning och distrubition, följer strikta miljö- och sociala kriterier. Den reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan, vilket gör att endast produkter som uppfyller GOTS höga krav får bära GOTS-loggan tillsammans med ett eget certifieringsnummer för identifikation.

GOTS-certifieringen visar på miljötänk och socialt ansvar i hela kedjan och produkter som bär den här certifieringen är tillverkade av ekologiskt odlad råvara, dvs bomull från certifierade ekologiska bomullsodlare, och är helt fria från hälsoskadliga ämnen. Inga bekämpningsmedel är tillåtna och färger får inte heller innehålla några gifter som är skadliga för människa eller miljö. Certifieringen ställer också höga krav på arbetsrättsliga faktorer och säkerställer att de som arbetar i produktionskedjan har goda arbetsvillkor.

Genom att välja leksaker som är GOTS-certifierade kan man vara trygg i att de inte bara är säkra och giftfria för barn att leka med, utan också miljövänliga och hållbara. Att välja GOTS-certifierade leksaker är ett bra sätt att visa omsorg om både barnens hälsa och planetens välbefinnande och man kan vara säker på att man stödjer en hållbar produktion och ett socialt ansvarstagande.


Svanen

Svanenmärkning är en av de högsta standarderna för miljöcertifiering i Sverige och övriga Norden, och svanenmärkta produkter har genomgått en hård granskning för att säkerställa att de uppfyller strikta miljö- och hälsokrav. För leksaker innebär detta att svanenmärkta produkter är helt fria från skadliga kemikalier och tillverkas på ett sätt som minskar belastningen på miljön. Detta inkluderar allt från råvaruutvinning till produktion, distribution och avfallshantering. 

Svanenmärkningen är certifierad av den nordiska miljömärkningen ”Nordic Ecolabel” som är en oberoende organisation som granskar och certifierar produkter och tjänster. Endast produkter som uppfyller de höga kraven på miljö- och hälsoskydd får bära Svanenmärkningen. 

Genom att välja svanenmärkta leksaker kan man vara säker på att man väljer en produkt som har minimal miljöpåverkan och är fri från skadliga ämnen. Detta gör det också till ett bra val för både barn och miljö.


Ett träd planterat

Vi på Leklyckan är stolta över att samarbeta med Nicotext, ett företag som tar ansvar för vår planet genom att plantera träd. För varje såld produkt planterar de ett träd i samarbete med Eden Reforestation Projects, en ideell organisation som arbetar för att återställa skogar runt om i världen.

Eden Reforestation Projects arbetar genom att anställa lokalbefolkningen och plantera träd på ett hållbart sätt för att återställa livsviktiga skogar och skydda hotade djurarter, samtidigt som de skapar arbetstillfällen och stödjer lokalbefolkningen.

Genom att köpa leksaker från vår hemsida kan ni vara säkra på att ni bidrar till en hållbar framtid för vår planet, samtidigt som barnen får en rolig och trygg leksak. Tillsammans kan vi göra en positiv skillnad för vår planet och dess framtida generationer.