<a href="https://leklyckan.se/customer/login" target="_blank">Logga in här</a>

Pop-up trädgård

Rolig pop-up från Viga/polarb som roar barnen.

Artikelnummer: V44232

Rolig pop-up från Viga/polarb.
Magi för de minsta - barnen trycker ned figurerna och kan sedan se hur de flyger upp igen!
En leksak som inspirerar till både lek och stimulerar barnets motorik och kreativitet.

12x4x12

18M