<a href="https://leklyckan.se/customer/login" target="_blank">Logga in här</a>

Lära sortera matcha

Lära sortera matcha från VIGA är en sorteringslåda med bilder att para ihop. Stoppa bildbrickan i hålet vid rätt bild. Öva på former och färger.

Article Number: V44503
Supplier: VIGA

Lära sortera matcha från VIGA är en sorteringslåda med bilder att para ihop. Stoppa bildbrickan i hålet vid rätt bild. Öva på former och färger. Bilderna är indelade i kategorier med siffror, kläder, former, grönsaker, frukt, djur, leksaker, skolmaterial, fordon.. Bildsorteringslådan passar också utmärkt för att öva på kategorisering och begrepp och för språkutveckling. Pedagogisk leksak!