<a href="https://leklyckan.se/customer/login" target="_blank">Logga in här</a>

Våra barn ♥ Bra saker


Återvunnet material - för barnens och miljöns skull

I den här kategorin samlar vi varor som är tillverkade av eller stoppade med återvunnet material som till exempel återvunna PET-flaskor och återvunnen plastfiber. Att vara med och bidra till ett cirkulärt materialflöde och återanvända de saker som redan tillverkats och använts är en bra och hållbar investering för vår miljö.

Polyester är i sig ett hållbart och väldigt slitstarkt material, men ur ett miljötänk är det katastrofalt. Det går först och främst åt enorma mängder vatten för att producera nytt men även mängden energi som krävs är otroligt hög. Dessutom släpps det ut 14,2 kg koldioxid i vår atmosfär för varje kilo polyester som tillverkas. I processen att tillverka ny polyester används även råolja, Petroleum, ett fossilt bränsle och en icke-förnyelsebar källa. Det är inte heller biologiskt nedbrytbart eftersom det är plast det handlar om.

Återvunnen polyester är tillverkas av återvunnen polyesterplast, främst från återvunna PET-flaskor. Genom att smälta ned gamla flaskor och göra nya fibrer av dem sparar man över 50% av den energi som annars hade krävts för att skapa helt nya plastfibrer och dessutom med ett lägre utsläpp av koldioxid och mindre vattenanvändning. Detta med helt bibehållet utseende och kvalitet på leksakerna.

Hela processen går till genom att man först samlar in flaskor som tvättas och torkas ordentligt. Sedan strimlas de ned till små flingor som sedan hettas upp tills de är alldeles mjuka och kan stretchas ut till långa fibrer. De här fibrerna kan sen användas till att stoppa våra leksaker och det här cirkulära materialflödet är alldeles fantastiskt tycker vi! Genom att använda oss av det här hållbara alternativet när det kommer till att producera polyester kan vi minska på plastavfallet och göra vår planet en tjänst.